نقد سوسیال رفرمیسم متاخر

4-ru

فهرست مطالب این کتاب:

پیشگفتار

فصل اول

  1. نقد نظرات ایستوان مزاروش (Istvan Meszaros)
  2. ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم
  3. مزاروش و شوروی

فصل دوم

  1. دیوید هاروی و گم راهه نئولیبرالیسم ستیزی
  2. دیوید هاروی و اتوپی تقسیم عادلانه در آمد ها
  3. دولت سرمایه داری و هیا هوی خصوصی سازی دیوید هاروی
  4. نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی بطور کلی

فصل سوم

  1. چین، هجوم سرمایه به حداقل معیشت کارگران و مارش اعتراض طبقه کارگر
  2. رشد اقتصادی چین همراه با افزایش دستمزده
  3. سیستم بیمه های اجتماعی در چین

 

دانلود

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *