فرار از زندان

وقتی که توده کارگر یا فعالین جنبش کارگری در سنگر مستقل، سازمان یافته، شورائی و ضد سرمایه داری خود نمی جنگند افتادن آنها به ورطه رویکردها و جنبش های دیگر امری کاملا عادی است. همه کسانی که به سازمان های چریکی دهه های 40 و 50 خورشیدی یا قبلا به احزاب لیبرال ناسیونالیست دینی و سکولار پیوستند، از این یا آن لایه بورژوازی نبودند!، اکثریت غالب آنها را درس خوانده های روز طبقه کارگر تشکل می دادند. «بهروز» (امیر حسین احمدیان چاشنی) نیز یکی از همین افراد بود.

دانلود کتاب

http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2019/03/Akherin.pdf

Print Friendly, PDF & Email