مجموعه ی مقالات در باره ی جنبش کارگری- اجتماعی (جلد دوم)

majmoemaghalat2

دانلود

*****************

ترجمه و تنظیم: فریده ثابتی

تعداد صفحات: 230

تاریخ انتشار: 1396 / 2017

*****************

فهرست مطالب این مجلد:

– شرایط کار در کارخانه‌های تولید کفش در چین

– وضعیت کارگران در کارخانه‌های تولید کفش در اروپا

– صنعت کفش و چرم در هند و وضیعیت کارگران

– زنان کارگر در چین: 1947 تا 2007

– بحران اقتصادی

– کار خانگی؛ بیگاری یا کار لازم اجتماعی

– کار کودک در تایلند

– اقتصاد زندان و زندانیان کارگر

– کشورهای بریکس (BRICS)

– سرمایه‌داری و کمونیسم

– مهاجرت، فرار؛ پناه جویی، چرا؟

– سرکوب کارگران در اراک

– مصاحبه با سویتا کارگر دوزنده در کامبوجیه

Print Friendly, PDF & Email