جنگ افروزی بورژوازی ترکیه، افلاس ناسیونالیسم کرد، قتل عام توده کارگر

ناسیونالیسم در زمره مهلک ترین سرطانهای جنبش کارگری بین المللی است که دامنه تباهسازی و ضایعه آفرینی آن در بخشی از جهنم سرمایه داری رعب انگیزتر از جاهای دیگراست. خاورمیانه از جمله این نواحی وناسیونالیسم […]

احکام بیدادگاههای کارگر کش سرمایه را با اعتصاب سراسری طبقه خود پاسخ گوئیم.

حکم زندان کارگران هفت تپه حکم قهر سرمایه علیه جنبش کارگری است. رژیم درنده اسلامی سرمایه داری در اقدام موحش و دهشت زائی که اوج بربریت ناشی از دهشت و هراسش را تصویر می کند، […]

جدال دولت ها، تکلیف کارگران

قربانی هر جدال میان وحوش درنده بورژوازی در هر نقطه دنیا فقط توده های کارگرند. اما کارگران اگر بخواهند، اگر شعور طبقاتی خود را به کار اندازند، اگر توان جنبش خویش را سازمان دهند و […]

مبارزه یا مشغله؟ تحمیل خواست ها یا تراژدی استیصال؟

در طول همین سه روز اخیر، در فاصله میان پنجم تا هشتم اسفند، حدود 20 اعتصاب در 20 نقطه جهنم سرمایه داری رخ داده است. 20 مرکز کارتعطیل یا دچار اختلال بوده است. خطوط ریلی […]

هفت تپه، آموزش های پرفروغ و تاریک حفره های درس آموز

کارزار پرشکوه کارگران هفت تپه در پی یک ماه فرازپوئی پردستاورد، عجالتا در لنگرگاهی پرموج، متلاطم و باردار خیزهای نوین پهلو گرفته است. آینده کارزار چه خواهد شد؟ باید دید و موضوع بحث ما در […]

پرولتاریا و فلسفه

بازار فلسفه بافی داغ است و عده ای می گویند که سرمایه ستیزی ریشه ای یا کمونیسم نوعی از آگاهی و شناخت است که مارکس در پروسه نقد رادیکال فلسفه کانت و هگل و فویرباخ […]

سرمایه داری و قتل عام شصت و هفت

نزدیک سه دهه از فاجعه کشتار چندین هزار زندانی سیاسی، توسط دولت درنده اسلامی ایران می گذرد. حادثه ای که اگر چه در تاریخ مالامال از بربریت، حمام خون و انسان کشی سرمایه داری پیشینه […]

کنترل کارگری یا تصرف شورائی ضد سرمایه داری؟

شیرازه اقتصاد سرمایه داری ایران زیر فشار موج بحران و تحریمهای کوبنده اقتصادی در حال فروپاشی است. روندی که از سالها پیش جریان داشته است. مستمرا تعمیق و تشدید شده است و حداقل در حال […]

کارگران و نقد ضد سرمایه داری مذهب

با وقوع قیام بهمن و استقرار دولت اسلامی سرمایه داری، تمرکز تحلیل ها، اندیشه پردازی ها و افشاگری ها بر روی هویت دینی رژیم حاکم، بُعد کم و بیش وسیعی پیدا کرد. محافل طیف راست […]

چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد

ماههای آخر هر سال فصل گفتگو و کشمکش در باره افزایش دستمزدهاست. « شورای عالی» کار برای افزایش مزدها تصمیم می گیرد، نهاد مذکور میزان این فزونی را اعلام کرد، مصوبه این نهاد ناعادلانه است، […]

برپایی شوراها، تصرف کارخانه ها، گرفتن خانه های خالی

چند روز پیش کارگران راننده شرکت واحد با هدف نجات جان رضا شهابی از قتل او توسط دولت اسلامی سرمایه داری دست به اعتراض زدند. آنها برای نشان دادن خشم خویش نسبت به جنایت سرمایه […]

دو اعتصاب غذا، وقتی که کارگران در صف دشمن می جنگند.

در طول این چند روز، خبر دو اعتصاب غذا به رسانه ها درز کرد. مهدی کروبی یکی از این دو اعتصاب کننده بود. او فردی از طبقه سرمایه دار، از سکان داران بسیار اثرگذار سفینه […]

«انتخابات!»، بازار نسخه پیچی و تکلیف نسخه گیران

عربده ها از همه سو گوش ها را می آزارند. سرمایه داران «اصلاح طلب»، پایه گذاران و خادمان برج حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه داری، از درون و بیرون ماشین دولتی سرمایه، به توده های کارگر […]

حلقه ای تازه در زنجیره قتل عام کارگران توسط سرمایه

نقطه، نقطه جهان موجود حلقه های متصل زنجیر سراسری کشتار توده های کارگر توسط سرمایه است. کار سرمایه کشتار و قربانی نمودن انسان ها در آستانه تولید سود است. سرمایه این سلاخی ها و هولوکاست […]

اول ماه مه چه کنیم؟

همزنجیران کارگر! همه از اول ماه مه می گویند. پیشینه این روز چه بوده است. کارگران شیکاگو چه کار کردند، پرچمی که افراشتند کدام موج را پدید آورد، روز خیزش آنان در کدام فرایند به […]

سرمایه داری و نسل کشی، بیست سال پس از فاجعه روآندا

تاریخ سرمایه داری تاریخ نسل کشی هاست. کشتار بشر جزء لایتجزای بنمایه سرمایه است. جداسازی کارگر از کارش سرچشمه واقعی نسل کشیهای، ممتد، فراگیر، همه جاگستر، سلسله وار و بی انتها در سراسر تاریخ سرمایه […]

مشاجرات جناح ها، تقسیم کار بورژوازی و راه چاره کارگران

بورژوازی طبقه ای متشتت است. پایه مادی این تشتت تفاوت های گریزناپذیر در طول و عرض مالکیت سرمایه ها، شرائط تولید و ارزش افزائی سرمایه ها، حجم اضافه ارزش ها و ابعاد حضور در ساختار قدرت سیاسی است، اما مسأله مقداری پیچیده تر است …

بن بست تاریخی کمپین کنونی افزایش دستمزد

چند وقت پیش «شورای عالی کار» دولت اسلامی سرمایه مصوبه مزد کارگران برای سال 95 را منتشر نمود. انتشار این تصویب نامه از همان ساعات اولیه تا امروز، موج اظهار نظرها، مخالفت ها و اعتراضات […]

حمام خون کارگران کرد در ترکیه و سکوت مرگبار کارگران دنیا

پسرفت بسیار رعب انگیزی است. 86 سال پیش، در تاریکی زار بربریت فئودالی، در نقطه ای از دنیا که شیوه تولید سرمایه داری فازهای نخست انکشاف خود را طی می کرد، در خوزستان ایران، در […]

دولت روحانی و کشتار بربرمنشانه کارگران

دولت درنده سرمایه در ایران باز هم جوی خون جاری ساخت. باز هم  دست به کشتار جنایتکارانه توده های کارگر زد.  در روز 24 آذر مزدوران نظامی دولت روحانی به جمعیت کثیر کارگران معترض در […]

به جای توسل به دولت سرمایه، به توده هم زنجیر روی آریم

کارگران زیادی هستند که ماهها کار کرده اند و فرسوده اند، اما هیچ مزدی نگرفته اند، کوه فقر بر سرشان آوار است، خطر مرگ ناشی از گرسنگی بچه هایشان، بند بند وجودشان را می لرزاند. […]

کشتارساکنان لیبرتی توسط جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم

کشمکش میان «سازمان مجاهدین خلق» و دولت درنده جمهوری اسلامی کشمکشی در درون طبقه بورژوازی و جزء لایتجزائی از مشاجرات همیشه جاری میان بخش های مختلف این طبقه بر سر قدرت، حاکمیت و مالکیت سرمایه […]

رفرمیسم چپ و « قانون کار» انقلابی

« قانون کار» عبارت بسیار آشنائی است. منشور بردگی مزدی، جواز مشروعیت استثمار بردگان مزدی توسط سرمایه زیر نام « قانون جامعه انسانی»!!، قانونی که انحلال تام و تمام جنبش کارگری در داربست ارزش افزائی […]