سرمایه و بی حقوقی زنان

زنان کارگر در چین:1947 تا 2007 *

    زنان کارگر در پدرسالاری مائوئیستی چون که اغلب زنان شهری بعد از ” رهایی”، در سال 1949 به درون سرویس های کاری کمون های خلق کشانده شده بودند و در کارخانه های با مالکیت دولتی یا دیگر فعالیت…

دنیای سرمایه داری و زنان

دنیای سرمایه داری به ساده ترین بیان، دنیای سرمایه داری است: بیرحم، استثمارگر و انسان ستیز، طبیعت ستیز و … هیچ جای سالمی در پیکر عفونت زده اش نیست که بشود استثنایش کرد؛ غیر از یک گروه کوچک سرمایه داران…

فمینیسم سوسیالیستی

ستم برزنان و سرمایه داری فریگا هاووگ Frigga Haug فریده ثابتی فمینیسم سوسیالیستی براین است که تحت ستم بودن زنان در دنیای مدرن، بطوری جدا نشدنی با تاریخ سرمایه داری وابسته و همره است، در نتیجه مطالبات فمینیستی در رابطه…

زن و طبقه

  قبل از خواندن مقاله مایلم توجه خوانندگان را به مطالب زیر جلب کنم. سوای اطلاعات جالبی که مقاله در باره ی زنان طبقه کارگر در ایالات متحده آمریکا در اختیار ما می گذارد که گدشته از اطلاع رسانی می تواند…

وضعیت زنان شاغل در جمهوری اسلامی ایران

شرایط عمومی بازار کار که در ایران به طور سنتی مردانه است. تنظیمات برمبنای جنسیت مقرر شده بازار کار، شانس های کاری زنان را محدود کرده است. بدین طریق الگوهای رفتاری فرهنگی سنتی، یک تبعیض مستقیم و هم غیرمستقیم را…

جنبش زنان ومبارزۀ طبقاتی

behrangy@gmx.de علی برومند  برای گرایش واقعی درون جنبش جهانی کمونیسشتی  احتمالا روشن است،  که بخش عمدۀ جنبش مارکسیستی وسوسیالیستی چه در گذشته وچه حا ل  مسائل زنان را جدی نگرفته ویا اساسا به باد فراموشی سپرده اند وما مارکسیستها در…

زن و سوسیالیسم

آگوست ببل/ مترجم: فریده ثابتی بی که می خوانید برگردان بخش هایی ازکتاب ” زن و سوسیالیسم” اثر آگوست ببل، است. این مطلب از بخش های مختلف این کتاب انتخاب گردیده ، اما سعی شده ارتباط بین آن ها برقرار…

برون رفت از “بحران” یا بحران درون جنبش زنان؟

مطلبی با عنوان راه حل پنج ماده ای ما زنان برای برون رفت از “بحران“! روز دوشنیه با امضای 34 نفر از زنان فعال مدنی منتشر شد و تاکنون بنا بر اطلاع سایت شبکه سراسری همکاری زنان ایران تعداد امضاها به 232 نفر رسید.…

جنگ و زنان

فریده ثابتی مقدمه جنگ ادامه سیاست است اما به شیوه ای دیگر! این زیباترین و حقیقی ترین تعریفی است که در باره جنگ آورده شده است. ماهها است که ما در کابوس تهدیدهای جنگ از طرف آمریکا قرار داریم. بهانه…

فقرو جنسیت و وابستگی طبقاتی

، فریده ثابتی فقر چیست؟ چگونه تولید می­شود ؟ چگونه د ر جامعه توزیع می­شود؟ تعاریف متفاوتی از فقر وجود دارد. به طور سنتی وقتی از فقر صحبت می­شود به فقدان یا کمبود پول یا کمبود مالی­ای که باید وسایل…

عدالت جنسیتی، نابرابری اجتماعی و فقر در اتحادیه اروپا

کریستا ویشتریش/ مترجم: فریده ثابتی مقدمه مترجم ترجمه مقاله به مفهوم موافق بودن با کلیه نظراتی که توسط نویسنده مقاله بیان شده است نیست. مسلما تمام اطلاعات ارائه شده در مورد وضعیت زنان در جوامع سرمایه داری و در این…

زن در فرهنگ عامه

مساله زن به عنوان یک مساله اجتماعی، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. اما مسلم است که مبنای بررسی ما زمینی خواهد بود، چرا که ما با مساله ای زمینی سروکار داریم و نه مساله ای ذهنی ، موهوم و…

چین شهر دختران*

  آن ها از دهکده­ها فرار کرده­اند، دهکده­هایی که در آن­ها دختران به حساب نمی­ آیند. الان این دختران یخچال­ها و دستگاه­های کپی را می­سازند و در برابر مزد ناچیزی که می­گیرند مقاومتی نمی­کنند. معجزه­ ی اقتصادی شنسن توسط زنان…