جنبش کارگری ایران و جمهوری اسلامی

جنبش کارگری ایران وجمهوری اسلامی

توافق هسته ای دولت اسلامی سرمایه و 6 قدرت سرمایه داری

از ابتدای نشست دولت ها به مناسبت های مختلف به این موضوع پرداختیم. موقعی که بر طبل جنگ می کوبیدند و  پنهانی مذاکره می کردند، تأکید نمودیم که موقعیت جهان سرمایه داری، و منافع سرمایه داری ایران و آمریکا به…

توافق هسته ای نیاز سرمایه داری ایران و جهان سرمایه داری می باشد

پیشتر در نوشته های دیگری به موضوع مذاکرات میان سران جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر مسائل هسته ای – هرچند کوتاه و گذرا – پرداخته ایم. در مورد هژمونی طلبی جمهوری اسلامی در منطقه، کمک به…

کارگران و غرامت شکست هسته ای جمهوری اسلامی

همه دولت های جهان سازمان نظم سرمایه و نهاد اعمال بربریت سرمایه داری بر طبقه کارگرند، اما در یک قیاس نسبی شاید کمتر دولتی بتوان پیدا کرد که تاوان وجودش برای توده های کارگر به اندازه جمهوری اسلامی سهمگین، کمرشکن…

کارگران و فاجعه توهم به تبعات رابطه دولت اسلامی با امریکا

بورژوازی، از قله نشینان قدرت سیاسی تا اپوزیسون های رنگارنگ، از راست حمام خون سالار تا چپ طیف توده ای، اصولگرای فقاهتی یا اصلاح طلب ولایتی، سلطنت طلب یا جمهوری خواه، داخل کشوری یا خارجه نشین فراری، آزاد یا زندانی،…

سرمایه داری و بازنگری روابط کار، استثمار و زندگی طبقه کارگر

کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی می گویند که دولت احمدی نژاد در طی 8 سال زمامداری هر سال فقط 14000 شغل ایجاد کرده است. تیم اقتصادی مذکور در تحلیل ها و بررسی های مختلف این را نیز تصریح کرده اند که…

امریکا ستیزی دیروز، امریکا گرائی امروز، سلاح های واحد توحش علیه توده های کارگر

این روزها، رسانه های جمعی ارتجاع بورژوازی، در در داخل جامعه ایران و در سطح بین المللی، به صورت بسیار کم سابقه ای اسیر غلغله است. « اوباما در سیاست خارجی خود نسبت به ایران لحنی نرم داشت»!« جان کری…

سرمایه جهانی و بحران هسته ای ایران

مشاجرات میان دولت سرمایه داری اسلامی و قطب های قدرت سرمایه جهانی، حول معضل هسته ای ایران گام به گام حادتر می شود. دولت امریکا و متحدان غربی اش بر سر تشدید تحریم ها و تصویب طرح چهارم خویش در…

تازش بورژوازی و فروماندگی کارگران

سناریوی سیاه انتخاباتی امسال خون تازه ای به کالبد فرسوده و میرای دولت بورژوازی داد. برخی رویدادهای درون منطقه و جهان نیز هر کدام نقش نوشداروئی برای خروج این رژیم از ورطه احتضار ایفاء کردند. موقعیت جمهوری اسلامی در قیاس…

تابوت چهارمیخ اصلاح طلبی

جمله بالا تیتری برای نگارش مطلبی جدید نیست. تعبیری است که چند سال پیش با کمی آرایش متفاوت نگارشی، عنوان مقاله ای دیگر در همین سایت بوده است. موضوع آن نوشته را توصیف واقعیتی تعیین می کرد که در تمامی…

کارگران و شرائط روز

با ختم انتخابات، پیروزی چند صباح دولت اسلامی سرمایه و طبقه سرمایه دار، راه افتادن کارناوال شادی بورژوازی و تکرار هیاهوها در شیپور توهم و جهل اقشار درس خوانده طبقه کارگر!! بازار « مطالبات» همه جا، داغ و پر رونق…

میخ های آخر تابوت اصلاح طلبی

این روزها همه از تعمیق بیشتر شکاف در سقف قدرت رژیم اسلامی سخن می گویند. به گسترش دامنه جناح بندی ها اشاره می کنند، گسست عده ای از سرمایه داران بازار و مراجع بالانشین حوزه ها از دار و دسته…

انتخابات ریاست جمهوری ایران اتحاد پیروزمند کل بورژوازی و فاجعه توهم توده های کارگر

پدیده انتخابات در هر جامعه سرمایه داری، مستقل از تمامی تمایزات جوامع با هم و جدا از اینکه کدام حزب، کدام طیف اجتماعی و طبقاتی با کدام اسم و رسم و پرچم، راست یا چپ یا هر تمایز دیگر دست…

آوار اقتصاد و حاکمیت سرمایه و چشم انداز حمام خون های تازه

 برخی محافل چپ ایرانی از احتمال خیزش « توده ای» و چشم انداز وقوع انقلاب در ایران می گویند، اما داده های روز مبارزه طبقاتی بیش از همه احتمالات دیگر، دورنمای وقوع یک تهاجم سراسری سیاه و خونبار جدید توسط…

موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران

ناصر پایدار   موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران 27 سال از وقوع قیام بهمن و عمر دولت اسلامی بورژوازی می گذرد. هر روز از این دوران، روزی در تحکیم بیشتر پایه های قدرت این رژیم، روزی…