یادداشتی بر توسعه

یادداشتی بر توسعه

یادداشتی بر توسعه، بخش هفتم

1/1پنجمین’ بخش هفتم_جوامع پیشا سرمایه دارای استعماری _قسمت پنجم ,روسیه,لهستان ,۰۰۰ بادرود به شما دوستان کارگر روسیه _ درباره ی روسیه وساختار پیشا سرمایه داری آن بایدگفت ,دارای آنچنان اهمیتی نزد مارکس و انگلس  بود,که مارکس در دهه‌ی ۱۸۷۰ به…

ایران کنف و مطالبات معوقه کارگران بازنشسته

حدود 55 نفر از کارگران ایران کنف پس از سالها مبارزه و علیرضم کارشکنی های عطااله صدر رفیع مدیر عامل کارخانه که استاد دانشگاه ازاد و از دوستان صمیمی نوبخت معاون و سخنگوی دولت روحانی این عمله ی نئولیبرالها- می…

مطالبات معوقه کارگران رشت

1- آبرود شمال 2- آبرود شمال یک شرکت خصوصی که در رشته راه و ساختمان فعال می باشد. مالکان آن فریدون کریمی و علی رهبر دارای فامیلی ( داماد و برادر زن) با یکدیگر می باشند. دفتر شرکت در گلسار…

قاتل اصلی کارگران حاکمیت سرمایه داری

دوستان کارگر همانطور که شنیدید : انفجاری هولناک در معدن زغال سنگ زمستان یورت آزاد شهرستان گلستان منجر به مرگ 44 تن از کارگران و مصدوم شدن حدود 105 نفر از همزنجیرانمان گردید . هستی این عزیزان قربانی منافع و…

تحریم فعال انتخابات

تو بخوان ( انتصابات )رفقای کارگر – ما کارگران با توجه به سه مناظره تلویزیونی باردیگر حرفهایمان ثابت شد که این کاندیداها در پست و مقامهای گذشته خود خدمتی جز ، آدمکشی و جنایت و دزدی  ستم و غارت هستی…

پرندگان یورت

لرزید گرده ی کوه در سینه ی جنگل از انفجار حرص و آز پرواز وحشت پرندگان یورت آزاد شهر آشفتگی خواب ذغال سنگ نفیر اژدهای مرگ و نیستی با دهانی آتشبار زوزه ی تنوره ی کوه دیو سیاه با چشمانی…

روز جهانی کارگر در رشت

 روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت بیش از دویست نفر از کارگر و کارگران بازنشسته از ساعت 9 صبح در مراسم دولتی خانه کارگر واقع در کمر بندی شهید بهشتی رشت شرکت کردند. سخنران این مراسم حسنی نماینده مجلس سرمایه داری اسلامی…

فرخنده باد اول ماه

دوستان کارگر فرا رسیدن روز همبستگی کارگران جهان را به تمامی کارگران شادباش می گوییم. به امید روز قطعی نبرد علیه نظام سرمایه داری  برای از هم گسستن زنجیر استثمار و بردگی مزدی… پیش بسوی ایجاد شوراهای ضد سرمایه داری…

بخش هفتم، جوامع غیر اروپایی وروند توسعه ی سرمایه داری _ قسمت چهارم ،الجزایر ، آمریکای لاتین ،آمریکا

بادرود به شما دوستان کارگر _ الجزایر _ بخشی از یادداشتهای مارکس بر نوشته های کوالفسکی، درمورد الجزایر میباشد، که در این یادداشتها، به اشکال اشتراکی پیشااستعماری و دوران مستعمراتی ، الجزایرمیپردازد. دراین گزیده ها، به قدرت مالکیت اشتراکی در…

اعتصاب یک ساعته

صبح روز یکشنبه 3/10/95 رانندگان شرکت واحد رشت در اعتراض به تعویق بیش از 4 ماه دستمزدشان دست به اعتصاب زدند که پس از مذاکره با نماینده سازمان اتوبوسرانی بیش از یکساعت اعتصاب  8 – 7 صبح که به آنها…

برنا برنائی: یادداشت

پنچ ۶ _ دوستان آگاه کارگر،قصد ما دراینجا تاریخ نگاری نیست ،بلکه رسیدن به تحلیل مارکس در مورد”جوامع پیشا  سرمایه ” مسیرهای خونبار طی شده به ضرب دگنگ استثمارو استعمار بوده ست و بس ۰  نه آنچه که شرق شناسان…