مقالات

بابک احمدی، درس آموزی از انقلاب اکتبر!! و نقد مارکس!!

هر سال با فرا رسیدن اکتبر، بازار مارکس پژوهی، کالبدشکافی تجربه شوروی و نسخه پیچی های نوین برای رهایی بشر داغ می گردد. امسال، صدمین سالگرد انقلاب اکتبر بر حدت و شدت این داغی افزود. آدم های زیادی در چهار…

كمونيسم و ديالكتيك مادى ماركس‏ يا “ايــدۀ مطلق” و “روح تاريخ هــگل؟

“صدمه اى كه ديالكتيك به دست هگل از فريفتارى مى كشد، به هيچوجه مانع از اين نيست كه هگل براى نخستين بار به نحوى جامع و آگاه اشكال عمومى حركت ديالكتيك را بيان نموده است. ديالكتيك در نزد وى روى…

برپایی شوراها، تصرف کارخانه ها، گرفتن خانه های خالی

چند روز پیش کارگران راننده شرکت واحد با هدف نجات جان رضا شهابی از قتل او توسط دولت اسلامی سرمایه داری دست به اعتراض زدند. آنها برای نشان دادن خشم خویش نسبت به جنایت سرمایه علیه شهابی، چراغ اتوبوس ها…