قاتل اصلی کارگران حاکمیت سرمایه داری

دوستان کارگر

همانطور که شنیدید :

انفجاری هولناک در معدن زغال سنگ زمستان یورت آزاد شهرستان گلستان منجر به مرگ 44 تن از کارگران و مصدوم شدن حدود 105 نفر از همزنجیرانمان گردید .

  • هستی این عزیزان قربانی منافع و سودپرستی ناشی از استثمار عریان سرمایه داران و حاکمیت سرمایه داری شد .
  • کارگرانی که روزانه بین 16-12 ساعت آنهم در اعماق 1800-8000 متری زمین کار میکردند .
  • دستمزد این کارگران بین 900 هزار تا یک میلیون تومان است .
  • پرداخت دستمزد همیشه با تاخیر 6-4 ماه یکبار بود
  • مطالبات معوقه 93 و 94 و هنوز پرداخت نشده
  • بیمه آنها ناقص پرداخت می شد .

کارفرمایان و سهامداران معدن چه کسانی هستند ؟

از پنج سهامدار معدن سه نفر وابسته به گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سرب و روی زیر مجموعه بنیاد تعاون بسیج و بقیه سهامداران بازنشستگان معدن ، ذوب آهن اصفهان

سوال مقصران در کدام دادگاه محاکمه

سوال ما کارگران این است که

  • مقصران این حادثه و اهمال در کدام دادگاه محاکمه می شوند ؟
  • چه کسانی وکالت و تنظیم شکایت خانواده های کارگران کشته شده و کارگران حادثه دیده را برعهده می گیرد ؟
  • راستی چه کسانی آسیب های مادی و عاطفی این خانوارهای کارگری را جبران می کند ؟
  • امیدواریم خانواده های کارگران کشته شده و حادثه دیده ما را در غم خود شریک بدانند ؟

پیش بسوی شوراهای ضد سرمایه داری کارگری

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *