نقد سوسیال رفرمیسم متاخر

4-ru

فهرست مطالب این کتاب:

پیشگفتار

فصل اول

  1. نقد نظرات ایستوان مزاروش (Istvan Meszaros)
  2. ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم
  3. مزاروش و شوروی

فصل دوم

  1. دیوید هاروی و گم راهه نئولیبرالیسم ستیزی
  2. دیوید هاروی و اتوپی تقسیم عادلانه در آمد ها
  3. دولت سرمایه داری و هیا هوی خصوصی سازی دیوید هاروی
  4. نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی بطور کلی

فصل سوم

  1. چین، هجوم سرمایه به حداقل معیشت کارگران و مارش اعتراض طبقه کارگر
  2. رشد اقتصادی چین همراه با افزایش دستمزده
  3. سیستم بیمه های اجتماعی در چین

 

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *