سرمایه چون اپیدمی

سرمایه داری و دولت های آن مدعی اند که در طول تاریخ موجودیت خود زندگی انسان ها و سطح استاندارد آن ها را بهتر کرده اند 

[مارکس پژوهی» بین المللی! و مقاله [«سرمایه» در ایران»

 عده ای از «مارکس پژوهان»! و «مارکس شناسان»! سرشناس دانشگاهی اعلام داشته اند که در صد و پنجاهمین سالگرد انتشار جلد اول کاپیتال مارکس، کتابی منتشر می سازند و در این کتاب به بررسي ويراست ‌هاي متفاوت مجلدات مختلف كاپيتال…

پیروزی کارگران شرکت قالب های سایپا

اعتصاب کارگران شرکت قالب های سایپا پیروز شد. صاحبان سرمایه و دولت آنها در مقابل قدرت پیکار کارگران حتی همین قدرت سازمان نیافته فاقد هر میزان استخوان بندی سراسری طبقاتی، همین قدرت بسیار محدود بی بهره از حداقل تدارک و…

اعتصاب در شرکت قالب های سایپا

شرکت قالب های سایپا در کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج قرار دارد. در این کارخانه بدنه انواع اتوموبیل ها و به ویژه خودرو پراید تولید می گردد. محصولات شرکت در اختیار صنایع خودروسازی کشور و بیش از همه کارخانه پراید…

بلشويسم و انقلاب اكتبر

آميختگى انقلاب كارگرى اكتبر و پيامدهاى تاريخى آن با تاريخ زندگانى بشر در قرن بيستم تا به آنجا عميق و ريشه دار است كه هر نوع بحث و بررسى اساسى پيرامون هر بخشى از دومى، به نوعى نيازمند مراجعه به…

جمشید کارگر: “سهراب ن” و روایت کار یدی و فکری

اخیراً مطلبی از “سهراب ن” تحت عنوان نقدی بر “کار یدی و فکری” از ناصر پایدار در سایت کارگری افق روشن منشر شده است.  مبنای به اصطلاح  نقد ایشان شش پارگراف  از  کتاب “سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست”، نوشتۀ رفیق “ناصر…

مسأله ملی!! و حق تعیین سرنوشت!!

« ملت» بیان دروغین و وارونه ای از هستی اجتماعی انسانها است. روند تولید اضافه ارزش و فرایند مسخ و جعل پدیدارهای زندگی بشر پروسه های متحد، ارگانیک و مرکبی را در شیوه تولید سرمایه داری تشکیل می دهند. «…

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: یادداشتی بر «توسعه» بخش هفتم-قسمت سوم

بخش هفتم- جوامع غیراروپایی وروندتوسعه­ی سرمایه داری  قسمت سوم – سایرکشورهای اسیایی – جاوه(اندونزی)-چین-ایران  – بادرودبرشما دوستان کارگر – مارکس وانگلس درموردجاوه -اندونزی -یادداشتهایی دارندکه اندرسون، یادداشتهای مارکس درموردهند-1853-پنجاه صفحه ودرباره جاوه ،پنج صفحه دانسته که قرارشده در – MEGA2–انتشاریابد. –…

به آنان که گفتند ” نه”

باز شهریور فرا رسید و غم  یاران سفر کرده بر سرمان آوار شد. قصد مرثیه سرایی نداریم. ولی اندوه از دست دادن عزیزانی که  روزان و شبانی را با آنان گذرانده ای که تا پایان عمر در ضمیرت حک شده…

سوغات عسلویه

چند سالی است که ساحل نشین های پیرامون پارس جنوبی و مردم نواحی پسکرانه ای خلیج فارس اضافه بر گرمای وحشتناک و هجوم بی امان ریزگردها که جبر طبیعت است و بر آن چاره ای نیست، میهمان بدنام دیگری هم…

بازبینی دو کتاب

“صعود و سقوط جنبش رادیکال زندان کالیفرنیا”* و  “بازبینی مجدد حزب پلنگ های سیاه “** از مجموعه ی اقدام جمعی، یادداشت های شماره 16، 1998 هردو این کتاب ها به مفاهیم جنبش آزادی سیاه پوستان ایالات متحده ی آمریکا، در…

فاجعه ای که هر روز و هر لحظه رخ می دهد

وقاحت، بی شرمی و جنایت خصلت تازه صاحبان سرمایه و حاکمان و مدیران سرمایه داری نیست اولین نطفه های سرمایه در تمام دنیا با اعدام و شکنجه و شلاق و زندان کارگران منعقد گردید. حکام سرمایه داری ایران و مزدورانشان…

!!ایستادگان شب» و سرمایه آفرینان روز»

«شب های ایستاده » پاریس موج تازه ای از تحلیل ها، توصیف ها و ستایش پردازی ها را به دنبال آورد و ویژگی های زیادی برای آن لیست گردید. «جنبشی است که احزاب به صورت رسمی در آن حضور ندارند،…

(منوچهر: یادواره (یک دقیقه سکوت

  با تو می شد درتن کوهستان برفراز صخره ها همره مه و خورشید و فلک سرداد سرود هستی را یا که همره رود و جنگل با ستاره ها داشت زمزمه ها              —— یا در خروشانیِ آبشار زندگی به…