در سالگرد کمون پاریس

سپیده دمان 18 مارس سال 1871 میلادی، طلوع واقعی طلایه های تاریخی نو بر پهندشت نگاه بشر عصر از دل دنیای بربریت و گند و خون و دهشت سرمایه داری بود. حادثه ای که اگر چه حیات مستعجل داشت اما…

بزرگداشت یک اعتصاب کارگری

  در 14 و 15 فوریه ی 1912، گروهی از زنان کارگر کارخانه ی تور و ریسمان بافی شهر گاندری انگلیس، به طور غیرقانونی و بدون مجوز دست به اعتصاب زدند. خواست آن ها تغییر شرایط کار و افزایش دست…

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: چندگزارش کارگری و اجتماعی

با تأخیر به دلایلی! “سرمایه داری از افشاگری وحشت دارد” گزارش اول- کارگران بازنشسته ایران کنف و سرگردانی 55 نفر از کارگران بازنشسته این کارخانه تعطیل پس از دو سال هنوز مفاصی حساب- خرید خدمت سنوات- خود را دریافت نکرده…

اعتراضات سراسری کارگران بخش آموزش

معلمان بعنوان کارگرانی که نیروی کار فکری خود را برای گذارن زندگی می فروشند همانند اکثریت کارگران ایران از نظر اقتصادی در شرایط ناگواری زندگی می کنند؛ به نحوی که مجبور می شوند برای گذارن زندگی به کارهای دیگر در…

جنبش کارگران معلم، وجوه ضعف و راهکار پیروزی

معلمان بخش قابل توجهی از طبقه کارگر جهانی هستند. این جمعیت کثیر، نیروی کار خود را به دولتهای سرمایه داری یا صاحبان نهادهای خصوصی انباشت سرمایه می فروشند. دستمزدی که می گیرند، صرفاً بهای بازتولید نیروی کار آنان است. با…

جنبش‏ كارگرى در خيزش‏ معلمان

پاييز امسال شاهد اعتراض‏ سراسرى چند صد هزار معلم عليه گرسنگى، فقر و بى حقوقى ناشى از مناسبات كار مزدورى در جامعه‌ى ايران بود. سطح نازل دست مزد، تنگ دستى و وضعيت رقت بار معيشتى، تسلط خفقان و حضور يكه…

حسن عباسی: چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم (ادامه) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم

در فصل قبلی این بحث، بنمایه نظرات « مزاروش» پیرامون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را با رجوع به آثارش (سوسیالیسم یا بربریت (Socialism or Barbarism) ، فراسوی سرمایه (, Beyond capital) و مصاحبه وی با «مجله نقد» بررسی کردیم.…

*انتخابات و راهبرد کارگران

شرائط روز جامعه از همه لحاظ باردار حوادث است. فقر و گرسنگی بیداد می­کند. بیکاری  مستمراً و روز به روز افزایش می­یابد. آمارها از فزونی 200 هزار نفری توده کارگر بی­خانمان و بدون نان و پوشاک فقط در یک ناحیه…

فعالان کارگری ضد سرمایه داری: ما کارگران آگاه مانند گذشته

:ما کارگران آگاه مانند گذشته  انتخابات- تو بخوان انتصابات- مجالس قانونگذاری و خبرگان – تو بخوان سنا- طبقه سرمایه داری ایران را تحریم می کنیم. – زیرا ، ما به عنوان طبقه کارگر- بزرگترین جمعیت جامعه ی سرمایه داری ایران-…

افزایش واقعی مزدها هم در گرو سازمانیابی شورائی ما علیه سرمایه است.

هر سال نیمه بهمن ماه موضوع افزایش دستمزدها، برای اکثریت ما کارگران، آنهایی که کار یدی می کنند، آنانی که از راه فروش نیروی کار فکری خود امرار معاش می کنند، کسانی که دوران بازنشستگی را می گذرانند و بالاخره…

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: دولت سرمایه دار فاشیست و امپریالیست اسلامی ترکیه در کردستان از چه چیز انتقام میگیرد؟

کارگران و زحمتکشان آگاه و پیشرو! : جنایتی که این روزها با ایدئولوژی چند منظوره ی پان اسلامیسم و پان ترکیسم سرمایه داران امپریالیست ترکیه و دولت دلال صفت بین المللی آن بدست حزب عدالت و توسعه ی اسلامی در…

Link

Capture

جنگ داخلی در فرانسه

Link

German Marx pic ماركس و انگلس ايدئولوژي آلماني

مترجم: زوبين قهرمان

Link

Marx pic     سانسور وآزادی مطبوعات

Link

pic capitalسرمایه جلد اول – کارل مارکس

Link

The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleonهجدهم برومر لوئی بناپارت- کارل مارکس

Link

critique-gotha-program-karl-marx-paperback-cover-artنقد برنامه گوتا- کارل مارکس

Link

pic Colonialism Marxاستعمار در آسیا – مارکس و انگلس

جنبش کارگری ایران و جمهوری اسلامی

وقتی که توده های کارگر ایران نتوانستند در سنگر کارزار ضد سرمایه داری علیه کل بورژوازی و دولت جنایتکارش بشورند، قطب های قدرت سرمایه بودند که وارد میدان شدند و در چهارچوب مناقشات کرکس وار درون طبقاتی خود، حول تعیین…

Link

pic of history of working class in iranتاریخ جنبش کارگری ایران

متولد بی راهه، زندانی گمراه، در جستجوی راه

م، الف – ناصر پایدار

تهیه و نگارش این کتاب محصول همدلی و دخالتگری فعال
همزنجیرانی است که در ژرفنای درد و رنج و پویه پیکار توده
های کارگر با همه توان برای شکوفائی، بالندگی و سازمانیابی نوین
جنبش ضدسرمایه داری طبقه خود پیکار می کنند. اینان، این
همرزمان، این فعالان آگاه جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر، در
هر کجا که هستند، با دیدن هر فصل کتاب در سایتهای اینترنتی،
آماده همراهی تعیین کننده و اثرگذار در تنظیم محتوای آن شدند.
با طرح نظرات، اصلاحی و تکمیلی، با معرفی پاره ای مأخذ، با نقل
گزارشات و اخبار روزنامه های قدیمی، با ویراستاری مطالب و با همه
کمکهای دیگر در تدوین فصل به فصل و سطر به سطر کتاب سهیم
شدند. سوای این عزیزان، رفقای دیگری نیز با مرور مطالب و طرح
پیشنهادات خود، مرا یاری دادند. آنچه تا اینجا و در قالب جلد اول
در معرض دید خوانندگان قرار می گیرد، به طور واقعی محصول کار
جمعی و شورائی همه این رفقا است. از تمامی آنان به خاطر این
همدلی ها و همراهی ها، صمیمانه تشکر می نمایم