سرمایه جهانی و شیپور جنگ جدید

همه شواهد بانگ می زنند که بورژوازی امریکا دست به کار افروختن شعله های جنگی تازه در خاورمیانه و گسترش تبعات یا حتی توسعه مستقیم آن به سایر مناطق دنیاست. دستاویز جنگ این بار استفاده […]

میخ های آخر تابوت اصلاح طلبی

این روزها همه از تعمیق بیشتر شکاف در سقف قدرت رژیم اسلامی سخن می گویند. به گسترش دامنه جناح بندی ها اشاره می کنند، گسست عده ای از سرمایه داران بازار و مراجع بالانشین حوزه […]

پری اندرسون» و نگاه وارونه به موج خیزش ها در خاورمیانه و شمال افریقا

وارونه بینی و باژگونه نمائی شالوده تفکر همه نیروها و نمایندگان رویکردهای غیرکارگری و خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی طبقه کارگر است. « پری اندرسون» نیز با زنجیره شورش های اخیر کشورهای تونس، […]

مبارزات کارگران شرکت واحد راهها، بی راهه ها و درس های مبارزه طبقاتی

توضیح: این مطلب اولین بار 6 سال پیش در همین سایت درج گردیده است و اینک  به مناسبت رویدادهای اخیر درون سندیکای « واحد » درج مجدد می گردد. مبارزات چند سال اخیر کارگران شرکت […]

موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران

ناصر پایدار   موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران 27 سال از وقوع قیام بهمن و عمر دولت اسلامی بورژوازی می گذرد. هر روز از این دوران، روزی در تحکیم بیشتر پایه […]

جنگ عراق، بورژوازی امریکا و تاکتیک چالش شکست! راهکارها و وظائف رویاروی طبقه کارگر بین المللی

ناصر پایدار جنگ عراق، بورژوازی امریکا و تاکتیک چالش شکست! راهکارها و وظائف رویاروی طبقه کارگر بین المللی دیری است که شکست امریکا در جنگ عراق به گفتگوی مشترک همه محافل سیاسی جهان حتی کاخ […]

نو محافظه کاران بورژوازی و معضل بیکاری در سوئد

 حدود نیم میلیون از جمعیت متقاضی کار در جامعه سوئد بیکارند. ائتلاف نومحافظه کاران بورژوازی در چند سال گذشته به ویژه  در طول سال پیش، با سازمان دادن وسیع ترین عوامفریبی ها و دروغ پردازیها […]

تشدید توحش آمیز استثمار نیروی کار، ترک تحصیل فرزندان خانواده های کارگری

بر اساس گزارش منابع رسمی دولت بورژوازی اسلامی فقط در طول سال جاری بیش از 000 400 دانش آموز، در سطوح مختلف ابتدائی و راهنمائی مجبور به ترک تحصیل شده اند. سایت اینترنتی « ایران […]

جنبش کارگری آری، علیه کار مزدی نه! ایرج آذرین و نقد محسن حکیمی

آذرین با انتشار مطلبی طولانی مدعی نقد نظرات محسن حکیمی شده است. او در نوشته اش سخت به مغلطه کاری روی آورده است. این واقعیتی است که من زوایایش را در پیش روی وجدانهای بیدار […]

انتخابات جاری سوئد و تب خاله های عفونت رفرمیسم

روزهای رونق بازار رأی گیری و صف آرائی انتخاباتی احزاب، برای تعیین ترکیب بعدی سرنشینان ماشین دولتی و ساختار قدرت سرمایه در سوئد است. توده های طبقه کارگر همه جا در منتهای فروماندگی و ضعف […]

اتحادیه سراسری کارگران نروژ و ژست پیروزی

چند روز پیش در بحبوحه آماده باش گسترده طبقه کارگر نروژ برای شروع یک اعتصاب سراسری علیه شدت استثمار سرمایه داری، به روال معمول فرمان لغو اعتصاب از سوی سکانداران قدرت رفرمیسم راست سندیکالیستی صادر […]