نگاهی کوتاه به”ایرانخودرو” از آغاز تا امروز

اين مقاله به ياد كارگران كشته شدة ايران خودرو در حادثة 5 بهمن 1389 نوشته شده است. نگارش اين تاريخچه حاصل همكاري مستقيم چند كارگر بازنشسته و شاغل ايران خودرو و خانواده هاي آنان است. بسياري از وقايع اين50 سال به علت فراموشي و يا عدم دسترسي به اطلاعات، به ناچار از قلم افتاده اند .آنچه كه ذكر شده نيز كوتاه و خلاصه است اما سعي شده است تا حد امكان صحيح و دقيق باشد.  تابستان 1390

تاریخ جنبش کارگری ایران (فصل دهم، نیمه اول دهه شصت خورشیدی)

در فصل پیش گفته شد که جنگ دولت های سرمایه داری ایران و عراق، چگونه تمامی شرایط را برای سرکوب سراسری جنبش کارگری توسط رژیم اسلامی فراهم آورد. اما ارائه یک تصویر کم یا بیش […]

اتحادیه ی متال و دور جدید مذاکرات تعرفه ی مزدی

این مذاکرات معمولا هر دو سال یک بار انجام می گیرد. اتحادیه مدتی قبل از شروع مذاکره تبلیغات را آغاز می کند؛ با تیترهای بزرگ در روزنامه ها و با مصاحبه های مکرر اعلام می […]

اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار

مبارزه طبقاتی، اعمال قدرت طبقات اساسی متضاد علیه یکدیگر است. در درون جامعه سرمایه داری دو طبقه کارگر و سرمایه دار هستند که دو قطب متخاصم این پیکار را تعیین می کنند. جنبش کارگری بر […]