نگاهی کوتاه به”ایرانخودرو” از آغاز تا امروز

اين مقاله به ياد كارگران كشته شدة ايران خودرو در حادثة 5 بهمن 1389 نوشته شده است. نگارش اين تاريخچه حاصل همكاري مستقيم چند كارگر بازنشسته و شاغل ايران خودرو و خانواده هاي آنان است. بسياري از وقايع اين50 سال به علت فراموشي و يا عدم دسترسي به اطلاعات، به ناچار از قلم افتاده اند .آنچه كه ذكر شده نيز كوتاه و خلاصه است اما سعي شده است تا حد امكان صحيح و دقيق باشد.  تابستان 1390