منتخب مقالات (جلد اول)

montakhab1

  مقالاتی که در این جلد گردآوری شده است:   1- جنبش کارگری و کمونیسم – ژانویه 2000 2- کمونیسم و ملزومات پیروزی – ژوئن 2002 3- کمونیسم، جنبش و تحزب –  دسامبر 2002 4- […]

تاریخ جنبش کارگری ایران (جلد دوم)

tarikh2-l

فصل نهم / از 1357 تا 1360 / جنبش شورا سازي و تصرف کارخانه ها /// فصل دهم / نيمه اول دهه شصت خورشيدي /// فصل يازدهم / نيمه دوم دهه شصت، تبعات و آثار شوم شکست /// فصل دوازدهم / 1368 تا 1376 / دولت رفسنجاني و طرح تعديل اقتصادي

دو دهه آغازین قرن بیست و یکم و طبقه کارگر (جلد اول)

هدف از جمع آوری این مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای بررسی وضعیت طبقه کارگر در جهان،
شرایط حاکم بر آن و در وهله ی دوم بررسی این شرایط از طریق مبارزات انجام یافته ی کارگری با دیدی انتقادی، برای یافتن شیوه های به کار رفته در آن هاست، تا طبقه ی کارگر بتواند قدرت و ضعف آن ها را بیرون کشد. نقاط قوت را تکامل دهد تا در مبارزات آتی با تکیه بر آن ها و با  رفع ضعف ها و نواقص به پیش گام بردارد. در وهله ی سوم هدف در دسترس قرار دادن یک مجموعه ی چاپی است، که بشود بعد ها هم به آن، به عنوان مشتی از خروار رجوع کرد.

مجموعه ی مقالات در باره ی جنبش کارگری- اجتماعی (جلد دوم)

majmoemaghalat2

– شرایط کار در کارخانه‌های تولید کفش در چین – وضعیت کارگران در کارخانه‌های تولید کفش در اروپا – صنعت کفش و چرم در هند و وضیعیت کارگران – زنان کارگر در چین: 1947 تا 2007 – بحران اقتصادی – کار خانگی؛ بیگاری یا کار لازم تماعی – کار کودک در تایلند – اقتصاد زندان و زندانیان کارگر – کشورهای بریکس (BRICS) – سرمایه‌داری و کمونیسم – مهاجرت، فرار؛ پناه جویی، چرا؟ – سرکوب کارگران در اراک – مصاحبه با سویتا کارگر دوزنده در کامبوجیه

نگاهی کوتاه به”ایرانخودرو” از آغاز تا امروز

اين مقاله به ياد كارگران كشته شدة ايران خودرو در حادثة 5 بهمن 1389 نوشته شده است. نگارش اين تاريخچه حاصل همكاري مستقيم چند كارگر بازنشسته و شاغل ايران خودرو و خانواده هاي آنان است. بسياري از وقايع اين50 سال به علت فراموشي و يا عدم دسترسي به اطلاعات، به ناچار از قلم افتاده اند .آنچه كه ذكر شده نيز كوتاه و خلاصه است اما سعي شده است تا حد امكان صحيح و دقيق باشد.  تابستان 1390

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

شکست «انقلاب» 57 در کنار دنیای پیامدهای دهشت‌بار و درس‌های مهم تاریخی خود، این پی‌آورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی، نه فقط چپ پروروس، پروچینی یا منسوبین سنت تروتسکی بلکه کل طیف وسیع چپ خلقی، حتی رادیکال‌ترین رویکردهایش چوب حراج زد. شکست، بارقه‌های این حقیقت تلخ را تاباند که چپ ایران از آغاز تا آن روز حتی در منتهی‌الیه رادیکالیسم خود نه فقط هیچ ربطی به کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی طبقه کارگر نداشته است، نه فقط کمکی به سازمانیابی جنبش ضد سرمایه‌داری این طبقه نکرده است که کاملاً بالعکس سد راه این سازمانیابی و مزاحمی پردردسر برای هر مقدار صف‌بندی مستقل طبقاتی توده‌های کارگر بوده است.

نقد سوسیال رفرمیسم متاخر

4-ru

فهرست مطالب این کتاب: پیشگفتار فصل اول نقد نظرات ایستوان مزاروش (Istvan Meszaros) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم مزاروش و شوروی فصل دوم دیوید هاروی و گم راهه نئولیبرالیسم ستیزی دیوید هاروی و اتوپی تقسیم […]

بر ما چنین گذشت همزنجیر

1-ru

دانلود قرن ها پيش، قابله هوشمند تاريخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کالايی متولد ساخت. به عنوان کسانی که نيروی کارشان کالا است و همين کالا تنها مايملک آنان است، به عنوان فروشندگان […]

جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری

motalebat-ru

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟‌‌
انقلاب 57، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان‌‌‌‌‌
بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط‌‌‌‌‌‌
تکرار کمیک شکست‌های تراژیک
« درد وطن» و دعای توسل به حمله نظامی ناتو‌‌‌‌‌
مغزهای شسته و نفیر جغدهای سلطنت طلب‌‌‌‌‌
شوراهای کارگری ضد کار مزدی را بر پای داریم.‌‌‌‌‌
تکریم قهر سرمایه و تحریم قهر ضد سرمایه‌داری!‌‌‌‌‌
ناسیونال اسلامیسم احمدی نژاد و نبش قبر کورش‌‌‌‌‌

دو دهه آغازین قرن بیست و یکم و طبقه کارگر (جلد دوم)

هدف از جمع آوری این مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای بررسی وضعیت طبقه کارگر در جهان،
شرایط حاکم بر آن و در وهله ی دوم بررسی این شرایط از طریق مبارزات انجام یافته ی کارگری با دیدی انتقادی، برای یافتن شیوه های به کار رفته در آن هاست، تا طبقه ی کارگر بتواند قدرت و ضعف آن ها را بیرون کشد. نقاط قوت را تکامل دهد تا در مبارزات آتی با تکیه بر آن ها و با  رفع ضعف ها و نواقص به پیش گام بردارد. در وهله ی سوم هدف در دسترس قرار دادن یک مجموعه ی چاپی است، که بشود بعد ها هم به آن، به عنوان مشتی از خروار رجوع کرد.

نقدها و نگاه ها (جلد دوم)

فهرست مطالب این کتاب: رزا لوکزامبورگ، نظریه انباشت و انتقاد به مارکس پی‌تر هیودیس و جستجوی بدیل مارکسی سرمایه‌داری جایگزینی مبارزه طبقاتی با ایدئولوژی ستیزی ایستادگان شب و سرمایه آفرینان روز راهبرد لنینی مبارزه طبقاتی […]

سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست (جلد دوم)

در حالی که بخش اعظم تئوریسیسن های چپ بدون داشتن هیچ دید انتقادی به روابط تولید سرمایه داری به چانه زدن با احزاب و قدرت های حاکمه بر سر این یا آن رفرم و یا شرکت در حاکمیت دولتی سرمایه مشغولند .در شرائطی که این متفکران مدعی منجی بشریت مسائل محیط زیستی را موردی از موارد کار احزاب بورژوایی سبز می دانند، نقد ضد سرمایه داری و پرولتاریایی مسائل محیط زیستی نیز هر چند اندک و لاک پشتی راه خود را به فضای زندگی و اعتراض و پیکار باز می کند .پایه های نظری این نقد شناخت مارکسی سرمایه و نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی است .