سرمایه داری ایران در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی

  کلیه دولت های موجود جهان، مستقل از شیوه های متمایز ایفای نقش، دیکتاتوری، دموکراتیک، فاشیستی، پارلمانی، نظامی، دینی یا لائیک بودنشان، در بنمایه طبقاتی خود، سرمایه متعین در منظومه ای از فراساختارهای سیاسی، حقوقی، […]

سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی؛ مروری بر کارنامه 40 ساله رژیم جمهوری اسلامی

طبقه بورژوازی جهانی همچون بورژوازی هر کشور، متشکل از لایه ها و قشرها(دولت ها و رژیم ها)یی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات، سیاست ها و راهبردهای خاص خود را دارند. همانگونه که […]

جنبش شورایی کارگران، عظیم ترین حلقه ی مبارزه ی طبقاتی در تاریخ!

لفظ شورا تاریخا برای همه­ ی احزاب و محافل داعیه­ دار تعلق به طبقه­ ی کارگر، کلیدواژه­ ی تعیین شکل سازمان­یابی بوده است. این تعبیر عمیقا باژگونه و گُم­ راه­ سازی است، که از این […]

پاشنه آشیل ها و آموزش های قیام کارگری آبان 98

شورش کارگری سراسری آبان ماه به رغم پاره ای پالایشها در پیشینه قرن بیستمی خود، از اتخاذ یک جهتگیری رادیکال و آگاه طبقاتی فرو ماند. این خیزش می توانست شکست خورد، حادثه ای که در […]

انقلاب اکتبر: تجربه ای در راه انقلاب کارگری! / گفتگوی نگاه با ناصر پایدار

«نگاه»: بحث درباره­­ی انقلاب اکتبر، ماهیت، دست­آوردها و حتا زیان­های آن بسیار گسترده و متنوع است. در این گفت­وگوی کوتاه، شاید بی مناسبت نباشد به اختصار از نظر شما پیرامون چرایی و دلایل وقوع انقلاب […]

جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایه داری

شوراسازی در جنبش کارگری جهانی پیشینه ای به طول تمامی تاریخ این جنبش دارد. به بازکاوی گذشته های دور نیاز نیست. از کمون پاریس آغاز کنیم. احزاب طیف رفرمیسم چپ، درس های پرعظمت « کمون» […]

افغانستان : صعود مجدد یک جناح سرمایه به حاکمیت سیاسی و شکست خفت بار جناح دیگر

تمامی تاریخ اخیر 50 ساله افغانستان شاهد یکه تازی جناح های مختلف بورژوازی علیه یکدیگر بوده زیرا هیچ اثری از هیچ جنبنده کارگری بر علیه این همه فجایعی که رقابت های جناحی بورژوازی بر سر […]

سرمایه­ داری، کارگران و جبهه ­ی خاموش جنگ طبقاتی!

همه از بحران سرمایه داری می گویند، واقعیتی که آناتومی آن برای توده های کارگر مهم است، اما نه فقط چگونگی که چرائی این واکاوی هم برای کارگران منظری متضاد با زیج نگاه رایج دارد. […]

«هاروی» و مشکل کار مولد، نامولد و نظریه ارزش مارکس!!

بنیاد هستی سرمایه داری بر رابطه خرید و فروش نیروی کار، بر کار مزدی کلا و نه فقط کار مولد استوار است. نکته بسیار اساسی در اینجا تحلیل رادیکال و شناخت ژرف همین کار مزدی […]

موقعیت روز جنبش کارگری، بررسی نقاط ضعف و قوت آن در مبارزه­ ی ضد سرمایه ­داری

نظام سرمایه داری ایران با بحران زاده شد و این بحران به جز یک دوره چند ساله، هرسال تشدید شده و هزینه این تشدید بحران، بر طبقه کارگر سرشکن شده است. به موازات تشدید بحران […]

مبارزات کارگران کشت و صنعت هفت­ تپه، صعودها و سقوط­ ها!

کشت و صنعت هفت تپه در تمامی طول دهه‌ های اخیر، یکی از پرخروش‌ ترین و پرشورترین کانون‌های اعتراض و مبارزه کارگران در جامعه ما بوده است. اگر بگوئیم که در این فاصله طولانی چندین […]

برگی از تاریخ جنبش کارگری در جهان سازمان کمونیستی کارگران پیش نویس اعلامیه و پیکره ی مقدمه ی اینترناسیونال کمونیست کارگری*

در حینی که جنبش پرولتاریایی بین المللی شده است، توسعه نیروهای تولیدی، که حمایت قانونی ازطرف بورژوازی دارد، همه اقتصاد ملی را به بخشی ازاقتصاد جهانی تبدیل کرده است. وظایف جنبش ملی همان وظایف جنبش […]

در آستانه اول ماه مه

هیج روزی ولو به اعتبار انتساب به کارگر یا هر نوع اقدام کارگری مقدس نیست. کارگران آگاه رادیکال اهل هیچ تقدس آفرینی ایدئولوژیک، مکتبی، «ملی»، یا مرامی هم نیستند. اگر تقدسی برای توده کارگر هست، […]

هشتم مارس، کدام جنبش، با کدام مطالبات وعلیه کدام نظام؟

دلباختگان اصلاح سرمایه داری هیچ فرصتی را برای انحلال مبارزات کارگران در نظم بردگی مزدی و برای بستن سد بر سر راه هر نوع اعمال قدرت ضد سرمایه داری طبقه کارگر از دست نمی دهند. […]