طبقه کارگر ایران، چشم انداز وحشت و دورنمای امید

سه سال پیش بورژوازی ایران خود را در آستانه خروج از یک دوره متلاطم بحران و شروع دور جدیدی از رونق و سازندگی می دید! آنچه سرمایه داران از هر بخش یا جناح، و رژیم […]

توافق هسته ای دولت اسلامی سرمایه و 6 قدرت سرمایه داری

از ابتدای نشست دولت ها به مناسبت های مختلف به این موضوع پرداختیم. موقعی که بر طبل جنگ می کوبیدند و  پنهانی مذاکره می کردند، تأکید نمودیم که موقعیت جهان سرمایه داری، و منافع سرمایه […]

توافق هسته ای نیاز سرمایه داری ایران و جهان سرمایه داری می باشد

پیشتر در نوشته های دیگری به موضوع مذاکرات میان سران جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر مسائل هسته ای – هرچند کوتاه و گذرا – پرداخته ایم. در مورد هژمونی طلبی جمهوری […]

بورژوازی و پویه مختل بازتولید سرمایه

نوشته حاضر به دنبال بررسی ابعاد اختلال و فروپاشیدگی چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران در شرائط روز است، اما برای تصویر بهتر ماجرا باید از نقطه دیگری شروع کنیم. در چهارچوب کالبدشکافی مارکسی قوانین […]

کارگران و فاجعه توهم به تبعات رابطه دولت اسلامی با امریکا

بورژوازی، از قله نشینان قدرت سیاسی تا اپوزیسون های رنگارنگ، از راست حمام خون سالار تا چپ طیف توده ای، اصولگرای فقاهتی یا اصلاح طلب ولایتی، سلطنت طلب یا جمهوری خواه، داخل کشوری یا خارجه […]

سرمایه داری و بازنگری روابط کار، استثمار و زندگی طبقه کارگر

کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی می گویند که دولت احمدی نژاد در طی 8 سال زمامداری هر سال فقط 14000 شغل ایجاد کرده است. تیم اقتصادی مذکور در تحلیل ها و بررسی های مختلف این را […]

امریکا ستیزی دیروز، امریکا گرائی امروز، سلاح های واحد توحش علیه توده های کارگر

این روزها، رسانه های جمعی ارتجاع بورژوازی، در در داخل جامعه ایران و در سطح بین المللی، به صورت بسیار کم سابقه ای اسیر غلغله است. « اوباما در سیاست خارجی خود نسبت به ایران […]

دولت اسلامی سرمایه، مسأله هسته ای و تعامل با بورژوازی جهانی

توپ و تشر و تحریم در راهند تا جای خود را به تحمل و تعامل بسپارند. خانم کلینتون از طلوع ستاره امید در ژنو سخن می گوید، بارک اوباما رؤیت هلال این ستاره را در […]

سرمایه جهانی و بحران هسته ای ایران

مشاجرات میان دولت سرمایه داری اسلامی و قطب های قدرت سرمایه جهانی، حول معضل هسته ای ایران گام به گام حادتر می شود. دولت امریکا و متحدان غربی اش بر سر تشدید تحریم ها و […]

تازش بورژوازی و فروماندگی کارگران

سناریوی سیاه انتخاباتی امسال خون تازه ای به کالبد فرسوده و میرای دولت بورژوازی داد. برخی رویدادهای درون منطقه و جهان نیز هر کدام نقش نوشداروئی برای خروج این رژیم از ورطه احتضار ایفاء کردند. […]

تابوت چهارمیخ اصلاح طلبی

جمله بالا تیتری برای نگارش مطلبی جدید نیست. تعبیری است که چند سال پیش با کمی آرایش متفاوت نگارشی، عنوان مقاله ای دیگر در همین سایت بوده است. موضوع آن نوشته را توصیف واقعیتی تعیین […]

کارگران و شرائط روز

با ختم انتخابات، پیروزی چند صباح دولت اسلامی سرمایه و طبقه سرمایه دار، راه افتادن کارناوال شادی بورژوازی و تکرار هیاهوها در شیپور توهم و جهل اقشار درس خوانده طبقه کارگر!! بازار « مطالبات» همه […]

میخ های آخر تابوت اصلاح طلبی

این روزها همه از تعمیق بیشتر شکاف در سقف قدرت رژیم اسلامی سخن می گویند. به گسترش دامنه جناح بندی ها اشاره می کنند، گسست عده ای از سرمایه داران بازار و مراجع بالانشین حوزه […]

انتخابات ریاست جمهوری ایران اتحاد پیروزمند کل بورژوازی و فاجعه توهم توده های کارگر

پدیده انتخابات در هر جامعه سرمایه داری، مستقل از تمامی تمایزات جوامع با هم و جدا از اینکه کدام حزب، کدام طیف اجتماعی و طبقاتی با کدام اسم و رسم و پرچم، راست یا چپ […]

آوار اقتصاد و حاکمیت سرمایه و چشم انداز حمام خون های تازه

 برخی محافل چپ ایرانی از احتمال خیزش « توده ای» و چشم انداز وقوع انقلاب در ایران می گویند، اما داده های روز مبارزه طبقاتی بیش از همه احتمالات دیگر، دورنمای وقوع یک تهاجم سراسری […]

موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران

ناصر پایدار   موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران 27 سال از وقوع قیام بهمن و عمر دولت اسلامی بورژوازی می گذرد. هر روز از این دوران، روزی در تحکیم بیشتر پایه […]