سرمایه جهانی و خاور میانه

هر چه در هر کجای این جهان می بینیم، شکلهای بی شمار سلاخی انسان است که به مثابه نیاز هستی سرمایه از جراحات سرطانی غیرقابل التیام این نظام می بارد. خاورمیانه از متلاطم ترین و […]

دولت امریکا، «داعش» و گره کور عراق

ترجیع بند سخن « اوباما» در رابطه با اوضاع عراق، حتی در پاسخ این سؤال که امریکا در مقابل خطر داعش چه خواهد کرد؟ این بوده است که دولتش وارد جنگ تازه ای نخواهد شد!! […]

ادامه نسل کشی اسرائیل در غزه، تداوم سکوت کارگران دنیا

سراسرغزه در آتش بمباران های هوائی و زمینی دولت نژادپرست دین سالار و هولوکاست پرداز اسرائیل می سوزد. کومه های مسکونی توده های کارگر این دیار، یکی بعد از دیگری با اصابت بمب ها تل […]

علیه ارتجاع حماس، اما از منظر کدام طبقه و کدام جنبش؟

حماس به طور قطع بخشی از ارتجاع بورژوازی، سد راه هر جهتگیری ضد سرمایه داری طبقه کارگر، دشمن هر میزان آزادی و حقوق واقعی توده های کارگر، عامل مهم قتل عام جنبش کارگری به نفع […]

کردستان «مستقل»، زمزمه مشترک ناسیونالیسم کرد، دولت امریکا، متحدانش و « کمونیست» نمایان متکدی قدرت

با گسترش هجوم وحشیان « داعش» به مناطق مختلف عراق و راه اندازی قتل عام کارگران در بسیاری از شهرها، مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان گفت که برگزاری یک رفراندوم دستور کار اوست

« اوباما» و هولوکاست غزه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا

    تفاوت میان دولت های سرمایه داری یا دولتمردان طبقه سرمایه دار تفاوتی در نوع نگاهها، تحلیل ها، برنامه ریزی ها و چاره پردازی ها برای حفظ نظام سرمایه داری و چگونگی تحمیل این […]

فلسطین، توحش سرمایه، فرجام تیره ناسیونالیسم و چاره کار کارگران

دنیای سرمایه داری در بند بند وجودش، کانون وقوع هولناک ترین جنایت ها، شرارت ها و توحش هاست. آنچه از دیرباز تا امروز بر سر مردم کارگر و زحمتکش فلسطین رفته است نیز گوشه ای […]

عراق، مناقشات بورژوازی جهانی و قتل عام توده های کارگر

هر رویداد اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی هر گوشه دنیای روز اگر بارقه ای از آذرخش جنگ پرولتاریا، با نظام  بردگی مزدی نباشد، حتماً تبخاله عفونی مجادلات بخش های مختلف بورژوازی بر سر نحوه تقسیم کار […]

سرمایه جهانی و شیپور جنگ جدید

همه شواهد بانگ می زنند که بورژوازی امریکا دست به کار افروختن شعله های جنگی تازه در خاورمیانه و گسترش تبعات یا حتی توسعه مستقیم آن به سایر مناطق دنیاست. دستاویز جنگ این بار استفاده […]