سرکوب کارگران در اراک

در یک طرف نفربرهای نظامی به قطار ایستاده اند و جیره خواران سر تا پا مسلح سرمایه کابوس کشتار در سر دارند. قطار نظامیان موتور سوار سرتا پا مسلح با قطار فشنگ و مسلسل، گاز اشک آور. این جا میدان…

علیه تئوری دو تشکیلاتی

وقت آن است که نسخه پیچی دو تشکیلاتی جنبش کارگری با بصیرتی ژرف، طبقاتی و از منظر مطمئن و استوار کمونیسم طبقه کارگر آماج انتقاد ریشه ای .

سرمایه داری و قتل عام شصت و هفت

نزدیک سه دهه از فاجعه کشتار چندین هزار زندانی سیاسی، توسط دولت درنده اسلامی ایران می گذرد. حادثه ای که اگر چه در تاریخ مالامال از بربریت، حمام خون و انسان کشی سرمایه داری پیشینه هر ماهه و هر روزه…

بر ما چنین گذشت، هم زنجیر!

قرن ها پیش، قابله هوشمند تاریخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کالایی متولد ساخت. به عنوان کسانی که نیروی کارشان کالا است و همین کالا تنها مایملک آنان است، به عنوان فروشندگان نیروی کار، بردگان مزدی، انسان های…

نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی بطور کلی

نظرات به ظاهر رادیکال هاروی در زمینه ی تهاجم سرمایه، خصوصا سرمایه های مالی و بنیاد هایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا وال استریت به حداقل معیشت کارگران جهان، توده وسیعی از کارگران و بخصوص دانشجویانی…

بحران اقتصادی

بحران با سرمایه دارى عجین شده است. گرچه بحران ویژه ى سرمایه دارى نیست و در سیستمهاى قبل از سرمایه دارى نیز وجود داشته است، اما براى سرمایه دارى ویژه شده، به صورت امرى تکرارى در آمده، و حالت سیکلى پیدا کرده است …

خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی و موقعیت رژیم ایران

«انتخابات» اخیر ریاست جمهوری امریکا، فاشیسم را قدرت تازیدن داد. «ترامپ»، در نقش نماد کمیک این فاشیسم بر اریکه حکمرانی عظیم ترین قطب سرمایه جهانی جلوس کرد و متعاقب آن، استراتژی فرسوده، فروپاشیده، متلاطم و سرگردان بین المللی و خاورمیانه…

جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی

بحث امروز را با این جمله معروف مارکس شروع می کنم:«هیچ نظام اجتماعی تاریخی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیاز، رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید هیچ گاه قبل از آنکه شرایط مادی…

راهبرد لنینی مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری

جنبش کارگری اسیر وضع بسیار اسفباری است. بورژوازی همه جا به هر تعرضی دست می زند و در هیچ کجا با هیچ مقابله سازمان یافته ضد سرمایه داری مواجه نیست. بحث این نیست که سرمایه دستاوردهای مبارزات کارگران را سلاخی…

در آستانه اول ماه مه

اول ماه مه، روز نمایش قدرت پیکار طبقه کارگر علیه بنیاد وجود بردگی مزدی است، اما، جنبش ما به فرومانده ترین، زبون ترین، فرسوده ترین و ذلیل ترین وضعیت ممکن سقوط کرده است. از ریل واقعی کارزار طبقاتی خود خارج…

جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار

بحث را با توضيح کوتاهی پيرامون شوراهای ضد سرمايه داری و تفاوت بنيادی آن ها با آنچه ديگران شورا می نامند،
شروع کنيم . شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد توده های کارگر عليه موجوديت سرمايه داری و عليه کل اشکال ستم، …

بورژوازی جهانی و سرنوشت جنگ سوریه

نقطه، نقطه دنیای روز کانون اشتعال کوره های انسان سوزی سرمایه داری است. خاورمیانه یکی از تعفن بارترین این کانون ها است و در اینجا، در طول و عرض این برهوت جهنم گون، آنچه در سوریه جریان داشته است، جریان…

انتخابات و راهبرد کارگران

شرائط روز جامعه از همه لحاظ باردار حوادث است. فقر و گرسنگی بیداد می­کند. بیکاری  مستمراً و روز به روز افزایش می­یابد. آمارها از فزونی 200 هزار نفری توده کارگر بی­خانمان و بدون نان و پوشاک فقط در یک ناحیه…

جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایه داری

شوراسازی در جنبش کارگری جهانی پیشینه ای به طول تمامی تاریخ این جنبش دارد. به بازکاوی گذشته های دور نیاز نیست. از کمون پاریس آغاز کنیم. احزاب طیف رفرمیسم چپ، درس های پرعظمت « کمون» را تحریف کرده اند و…

مشاجرات جناح ها، تقسیم کار بورژوازی و راه چاره کارگران

بورژوازی طبقه ای متشتت است. پایه مادی این تشتت تفاوت های گریزناپذیر در طول و عرض مالکیت سرمایه ها، شرائط تولید و ارزش افزائی سرمایه ها، حجم اضافه ارزش ها و ابعاد حضور در ساختار قدرت سیاسی است، اما مسأله مقداری پیچیده تر است …

سرمایه داری ایران و تعمیق بحران اقتصادی

حسن روحانی در نطق سالانه خود در نهاد موسوم به «سازمان ملل» به وضعيت اقتصادی روز ايران اشاره کرده است و از رشد چهار و چهار دهم درصدی سخن رانده است!! اينکه او اين رقم را از کجا آورده است هيچ معلوم نيست. اما …

در سالگرد کمون پاریس

شیپور جنگ در پاریس، میان دو اردوی طبقاتی متخاصم با طنین هر چه پرشکوه تر به صدا در آمد. دو طبقه کارگر و سرمایه دار در نقطه ای از دنیا، در قلب قاره اروپا در مقابل هم صف آراستند. وقتی…

قیام بهمن و بورژوازی درنده اسلامی

آنچه در سال 1357 خورشیدی، در ماههای پیش و پس قیام بهمن، در ایران روی داد، محصول طبیعی افت و خیزهای ممتد مبارزه طبقاتی دهه های پیش، در درون جامعه و تأثیر گریزناپذیر عناصر متفاوت و متضاد این مبارزه بر…

جنبش‏ كارگرى ايران و انقلاب 57

  در بارة جنبش‏ كارگرى ايران و حوادث سال 57 سخن فراوان گفته شده است. اين بحث ها عموماً حول «عدم آمادگى كارگران براى سركردگى انقلاب» ، بى تشكيلاتى و بى حزبى طبقه كارگر، هجوم سبعانه جمهورى اسلامى در كار…

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد

پرسش بالا دو بخش دارد و لاجرم دو پاسخ می خواهد. پاسخ نخست را باید در موجودیت و سلطه سرمایه داری جست و برای یافتن جواب دوم باید حتماً به سراغ  پرولتاریا رفت. انقلاب 57 در جامعه ای رخ داد…