سرمایه داری و قتل عام شصت و هفت

نزدیک سه دهه از فاجعه کشتار چندین هزار زندانی سیاسی، توسط دولت درنده اسلامی ایران می گذرد. حادثه ای که اگر چه در تاریخ مالامال از بربریت، حمام خون و انسان کشی سرمایه داری پیشینه هر ماهه و هر روزه…

فاجعه ای که هر روز و هر لحظه رخ می دهد

وقاحت، بی شرمی و جنایت خصلت تازه صاحبان سرمایه و حاکمان و مدیران سرمایه داری نیست اولین نطفه های سرمایه در تمام دنیا با اعدام و شکنجه و شلاق و زندان کارگران منعقد گردید. حکام سرمایه داری ایران و مزدورانشان…

!!ایستادگان شب» و سرمایه آفرینان روز»

«شب های ایستاده » پاریس موج تازه ای از تحلیل ها، توصیف ها و ستایش پردازی ها را به دنبال آورد و ویژگی های زیادی برای آن لیست گردید. «جنبشی است که احزاب به صورت رسمی در آن حضور ندارند،…

بن بست تاریخی کمپین کنونی افزایش دستمزد

چند وقت پیش «شورای عالی کار» دولت اسلامی سرمایه مصوبه مزد کارگران برای سال 95 را منتشر نمود. انتشار این تصویب نامه از همان ساعات اولیه تا امروز، موج اظهار نظرها، مخالفت ها و اعتراضات محافل مختلف چپ و کارگری…

*کارگران و پسابرجام

کمتر از 3 سال پیش رژیم اسلامی سرمایه با اجماع همه باندهای درون خود و با پیچیدن نسخه ای از سناریوی نمایش توهم و استیصال توده مردم، که عرف سرمایه داری آن را «انتخابات» می نامد، دولت حسن روحانی را…

ماه منظر دیناروند: چرا به جای مزد، آتش گرسنگی به جان ما می اندازند

این تنها کارگران نیستند که کافی نبودن دستمزدهای مصوب اداره کار را برای داشتن یک زندگی حداقلی به زبان می آورند، جرائد رسمی دولت سرمایه نیز اینجا و آنجا این موضوع را تائید می کنند. بر طبق برآورد نهادهای وابسته…

در سالگرد کمون پاریس

سپیده دمان 18 مارس سال 1871 میلادی، طلوع واقعی طلایه های تاریخی نو بر پهندشت نگاه بشر عصر از دل دنیای بربریت و گند و خون و دهشت سرمایه داری بود. حادثه ای که اگر چه حیات مستعجل داشت اما…

حسن عباسی: چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم (ادامه) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم

در فصل قبلی این بحث، بنمایه نظرات « مزاروش» پیرامون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را با رجوع به آثارش (سوسیالیسم یا بربریت (Socialism or Barbarism) ، فراسوی سرمایه (, Beyond capital) و مصاحبه وی با «مجله نقد» بررسی کردیم.…

*انتخابات و راهبرد کارگران

شرائط روز جامعه از همه لحاظ باردار حوادث است. فقر و گرسنگی بیداد می­کند. بیکاری  مستمراً و روز به روز افزایش می­یابد. آمارها از فزونی 200 هزار نفری توده کارگر بی­خانمان و بدون نان و پوشاک فقط در یک ناحیه…

فعالان کارگری ضد سرمایه داری: ما کارگران آگاه مانند گذشته

:ما کارگران آگاه مانند گذشته  انتخابات- تو بخوان انتصابات- مجالس قانونگذاری و خبرگان – تو بخوان سنا- طبقه سرمایه داری ایران را تحریم می کنیم. – زیرا ، ما به عنوان طبقه کارگر- بزرگترین جمعیت جامعه ی سرمایه داری ایران-…

افزایش واقعی مزدها هم در گرو سازمانیابی شورائی ما علیه سرمایه است.

هر سال نیمه بهمن ماه موضوع افزایش دستمزدها، برای اکثریت ما کارگران، آنهایی که کار یدی می کنند، آنانی که از راه فروش نیروی کار فکری خود امرار معاش می کنند، کسانی که دوران بازنشستگی را می گذرانند و بالاخره…

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: دولت سرمایه دار فاشیست و امپریالیست اسلامی ترکیه در کردستان از چه چیز انتقام میگیرد؟

کارگران و زحمتکشان آگاه و پیشرو! : جنایتی که این روزها با ایدئولوژی چند منظوره ی پان اسلامیسم و پان ترکیسم سرمایه داران امپریالیست ترکیه و دولت دلال صفت بین المللی آن بدست حزب عدالت و توسعه ی اسلامی در…